Arvode

Arvode

Undersökning efter undersökning visar att klienter vill få en större förutsebarhet vad gäller kostnaderna och man ser gärna att uppdrag utförs till fast pris. Den förmodade höga kostnaden uppfattas även av många som det största hindret mot att anlita advokat.

Oavsett om du är van köpare av affärsjuridiska tjänster eller anlitar en advokat för första gången, kommer vi att informera dig om advokatfirmans villkor innan arbetet påbörjas, så att du som kund känner till dessa.

Vi arbetar med tre olika prismodeller: fast pris, löpande pris och en kombination av fast och löpande pris. Fråga gärna efter en offert avseende den tjänst du behöver!