VD-avtal

VD-avtal

Ett anställningsavtal styrs i stor utsträckning av tvingande lagstiftning (såsom lagen om anställningsskydd, LAS, och semesterlagen) och kollektivavtal.

När det gäller anställda med företagsledande arbetsuppgifter – vanligen verkställande direktör och andra höga chefer – är dock situationen en annan. Om den anställde i praktiken har en företagsledande befattning, omfattas han eller hon inte av LAS. För att undantaget för denna kategori av personer ska kunna tillämpas, måste även de avtalade anställningsvillkoren vara i nivå med vad som är normalt för företagsledare i branschen. Har man inte tillgång till en arbetsgivar- eller branschorganisations jurister eller avtalsmallar, kan det vara svårt att veta vilka de normala nivåerna är.