Priser

Priser

Nedan visas priserna för de vanligaste tjänsterna. Alla priser inkluderar moms.

Bestyrkande av namnteckning på ett dokument 400 kr
Bestyrkande av en fotokopia (Obs! Endast om original kan uppvisas) 400 kr
Bestyrkande av firmatecknares namn och behörighet 600 kr
Apostille 600 kr

Övriga ärenden faktureras på löpande räkning.