Om oss

Om oss

Advokatfirman Florenius & Co. utgörs av advokat Max Florenius och biträdande jurist Sandra Kallin.

I vår advokatverksamhet arbetar vi uteslutande med affärsjuridik.

Advokatfirmans klienter utgörs av företag i alla storlekar, från enskilda firmor till bolag i internationella koncerner. Klienternas verksamhetsområden spänner över traditionell basindustri, försvarsindustri, tillverkning, handel och renodlade tjänsteföretag samt kemiindustri och medtech.

Som advokater har vi en yrkestradition att vårda och förvalta, men också ett ansvar att utveckla yrket. En advokats viktigaste skyldighet är att tillvara ta sina klienters intressen. Denna etiska grundregel medför, enligt vår uppfattning, att vi bara ska åta oss uppdrag inom vår förvärvade kunskap och erfarenhet.

Tillvaratagandet av våra klienters intressen går hand i hand med vår uppfattning som företagare, nämligen att vägen till nöjda kunder och lönsamhet går via renodling. Vår strävan efter renodling har med andra ord en såväl etisk och affärsmässig grund. Kunskap, erfarenhet, etik och affärsmässighet – det är grunden för trygga affärer