Köpavtal

Köpavtal

De flesta avtal som beskrivs under rubriken ”Avtal” är avtal som i praktiken rör ett köp av olika varor eller tjänster. De avtal som berörs här är avtal som rör köp av enstaka objekt och som ofta är specialanpassade efter kundens önskemål, t.ex. avancerade maskiner. Det finns ett stort antal olika standardavtal, t.ex. NL 09 och dess internationella motsvarighet Orgalime S 2000.

Många företag är vana användare av sin branschs standardavtal inom köpeområdet, men behovet av extern hjälp uppkommer ofta då en av parterna önskar göra ändringar och tillägg utöver det vanliga till ett sådant avtal. En källa till många tvister är att parterna i tillägg till ett standardavtal använder andra begrepp än de som definierats i standardavtalet, liksom att parterna inte följer standardavtalets bestämmelser, t.ex. avseende de tester som ska genomföras eller de protokoll som ska upprättas för att ett korrekt övertagande ska komma till stånd.