Affärsjuridik

Avtal

Det finns många sätt att ta fram ett avtal på, och sättet man gör det på hänger ihop med synen på avtal. För oss är det viktigt att ett avtal överensstämmer med den affärsmodell som parterna förhandlat fram. Finns det ett glapp mellan vad avtalet säger och hur parterna samarbetar, har juristen inte lyckats förstå affären.

Som advokat och bolagsjurist har vi genom åren sett många olika variationer på till synes enkla eller självklara avtalsrelationer. Vi har även varit med om många avtalstvister. Med denna bakgrund kan vi ofta inför eller under en avtalsförhandling vända och vrida på parternas affärsmodell genom att ge förslag på andra möjliga lösningar eller genom att flagga för oklarheter som kan leda till tvister. Ett sådant genomarbetat avtal tillför bolaget och samarbetet mycket större värde än en avtalsmall som kompletterats utan ledning och ansvar.

Här nedanför hittar du exempel på avtal som vi har erfarenhet av.