Agentavtal

Agentavtal

I dagligt tal är det vanligt att man använder orden ”agent” eller ”generalagent” för att beskriva en person eller bolag som representerar ett annat bolag och dess produkter. Ordet ”agent” är dock (till skillnad från distributör eller återförsäljare) en juridisk term som definieras i lag (1991:351) om handelsagentur, vanligen kallad agentlagen. Eftersom agentlagen innehåller tvingande skyddsregler till förmån för agenten, bl.a. rätten till provision under och efter avtalstiden, är det viktigt att man är medveten om skillnaderna.

 

En agent enligt agentlagens definition, förmedlar endast kontakten mellan huvudmannen (dvs. tillverkaren eller leverantören) och kunden.

En agent enligt agentlagens definition, förmedlar endast kontakten mellan huvudmannen (dvs. tillverkaren eller leverantören) och kunden genom att ta upp beställningar till huvudmannen eller ingå avtal i huvudmannens namn. I praktiken förutsätts alltså två avtal för att en affär ska komma till stånd: ett uppdragsavtal (agentavtal) mellan huvudmannen och agenten och ett köpeavtal mellan huvudmannen och kunden.