Hyresavtal

Hyresavtal

Typiskt för hyresavtalen är att det vanligen är fråga om långvariga avtalsrelationer, och det kan av enbart den anledningen vara klokt att reglera hyresförhållandet i ett väl genomarbetat hyreskontrakt. Som fastighetsägare kommer man under lång tid upplåta en lokal som ofta ska ha en viss standard, och hyresgästen ska under lika lång tid betala ersättning och vårda lokalen. När det är fråga om lokalhyra har parterna enligt regelverket större möjligheter (till skillnad från bostadshyra) att själva styra över innehållet.

Standardavtal förekommer i mycket stor utsträckning, men även den bästa mall förutsätter att den kompletteras på ett korrekt sätt för att bli ett bra avtal. Det kan därför vara bra att låta någon erfaren person granska ett avtal innan det skrivs under. Det samma gäller naturligtvis vid uppsägning av hyresavtal.