Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal, ibland även kallat kompanjonavtal eller konsortialavtal, är förmodligen ett av de avtal som flest företagare kommer i kontakt med. Aktieägares rättigheter och skyldigheter regleras delvis av aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, men många viktiga frågor faller utanför och aktieägare vill många gånger göra tillägg eller ändringar till befintliga bestämmelser. Det är därför viktigt att avtalet tas fram av någon med erfarenhet av såväl lyckade som misslyckade samarbeten och som kan förklara och föreslå alternativ för delägarna.

Genom aktieägaravtalet kan parterna t.ex. avtala om vilka majoritetsregler som ska gälla vid olika slags beslut på bolagsstämma och i bolagets styrelse, hur vinst ska disponeras och hur bolagets verksamhet ska finansieras. En annan mycket viktig fråga som vanligen regleras i aktieägaravtal, är hur bolaget ska värderas då någon av de befintliga aktieägarna säljer sina aktier i bolaget.