Apostille

Apostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med en apostille är den undantagen från varje annan form av bestyrkande, vilket innebär att inget ytterligare godkännande normalt krävs från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara notarius publicus som utfärdar apostille, inte Utrikesdepartementet.

Följande handlingar kan direkt förses med apostille:

  • Handlingar utfärdade av svenska myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Socialstyrelsen och Polisen)
  • Registerutdrag från svenska myndigheter (t.ex. personbevis, hindersprövning och utdrag från belastningsregistret)
  • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)
  • Betyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (Obs! Inte friskolor)
  • Handlingar undertecknade av tjänsteman vid myndighet (t.ex. Skatteverket eller annan notarius publicus)
  • Översättningar gjorda av en av Kammarkollegiet auktoriserad translator

Om en underskrift på (t.ex. en fullmakt) ska bestyrkas med en apostille, måste underskriften i sig först bestyrkas av en annan tjänsteman vid myndighet. Lättast är om du vänder dig till ditt lokala skattekontor och ber en handläggare att bevittna din underskrift. Du kan även vända dig till en annan notarius publicus varefter en du kontaktar mig. Fördelen med att vända sig till Skatteverket är att de har öppet fem dagar i veckan och att det är kostnadsfritt.

Du behöver inte boka ett möte för att få en apostille på en handling – du kan lika gärna skicka handlingen per post.