Avtal

Försvarsindustri - avtal

Säkerhets- och försvarsindustrin är en mycket teknikintensiv industri där de olika aktörerna aktivt söker samarbeten med varandra för att på så sätt maximera sina chanser till avsättning för sina produkter. Dessa samarbeten är komplexa och måste dokumenteras mycket noggrant för att undvika missförstånd, rättighetsintrång och i värsta fall onödiga tvister.

Vi har över 20 års erfarenhet att stötta svensk försvarsindustri.

Vi har en mycket lång erfarenhet av att biträda säkerhets- och försvarsindustrin vid upprättande, granskning och förhandling av dokument såsom Non-Disclosure Agreements, Letters of Intent, Memorandums of Understanding, Bailment Agrements, Technical Transfer Agreements, Purchase Agreements, Cooperation Agreements samt Teaming Agreements – för att nämna några vanligen förekommande avtal.