Samarbetsavtal

Samarbetsavtal

Det ligger i de flesta avtals natur att de innefattar ett visst moment av samarbete, och ordet samarbetsavtal säger med andra ord knappt något alls om vad parterna har tänkt sig att samarbeta om. Även om parterna har en tydlig idé om vad deras samarbete ska resultera i, väcker ofta ett tilltänkt samarbete fler frågor hos en jurist än de som avtalsparterna har reflekterat över. En erfaren jurist kan belysa fallgropar som parterna förbisett och många gånger bidra med exempel på samarbetsmodeller från andra, mer renodlade avtalssammanhang.