Myndigheter

Försvarsindustri - myndigheter

Försvarsindustri relaterad juridik är väldigt speciell och kräver insikt och specifik kunskap i hur dessa processer fungerar för att kunna ge kvalificerad rådgivning om. Vi har en mycket bred branscherfarenhet från försvarsmaterielupphandlingar genomförda i Sverige av FMV samt internationellt av ARMASUISSE i Schweitz, DALO i Danmark, DMO i Nederländerna, MATLE i Finland, FLO i Norge, Public Works i Kanada, DE&S i Storbritannien och DCMA i U.S.A. – för att nämna några.