Franchiseavtal

Franchiseavtal

Franchise är en speciell form av distribution av varor eller tjänster, där franchisetagaren inte bara säljer ett annat företags produkter eller tjänster, utan använder ett annat företags hela färdiga affärskoncept.

Precis som vid distributions- eller återförsäljaravtal, säljer en franchisetagare produkterna eller tjänsterna i eget namn, men som regel kommer man igång snabbare med försäljningen eftersom konceptet redan är känt. Därutöver får man som franchisetagare som regel tillgång till utbildning och andra supportfunktioner från franchisegivaren. Därigenom tar man mindre risker än om man startat försäljning av en produkt eller tjänst under ett nytt, okänt varumärke. Å andra sidan blir franchisetagarens verksamhet vanligen hårt styrd genom franchiseavtalet och franchisetagaren måste betala royalty till franchisetagaren.