Konsultavtal

Konsultavtal

Ett konsultavtal innebär att den ena parten ger den andra ett uppdrag att utföra vissa tjänster. Det finns ingen speciell lag som rör konsulter eller konsultavtal, och ett konsultavtal kan därför i mycket stor utsträckning formuleras utifrån resultatet av parternas förhandling.

Eftersom konsulttjänster erbjuds inom de flesta branscher, finns det många olika standardavtal. Vanligen återfinns dessa avtal inom verkstads, bygg- och anläggningssektorn liksom inom IT-sektorn. Precis som med alla mallar bör inte dessa mallar användas förbehållslöst. Mindre företag upplever ofta att standardavtalen är för omfattande och efterfrågar istället avtalslösningar som är anpassade till deras specifika behov. Å andra sidan vill större företag själv vill kunna bestämma över villkoren i större omfattning vid en upphandling och kommer därför fram till att man vill ha ett eget avtal anpassat till deras behov.