Standardavtal

Standardavtal

Ordet ”standardavtal” ger ibland upphov till förvirring. För en jurist betyder det oftast ett avtal som tagits fram av en branschorganisation eller i samarbete mellan en branschs olika aktörer. För många kunder står dock ordet för en avtalsmall som tagits fram för ett kundspecifikt behov.

Vi biträder regelbundet kunder som behöver göra ändringar eller tillägg till branschspecifika standardavtal, liksom kunder som vill ta fram sitt eget standardavtal, t.ex. allmänna villkor för webbplatser eller allmänna försäljnings- eller inköpsavtal.