Sekretessavtal

Sekretessavtal

Sekretessklausuler förekommer som en självklar del i de flesta kommersiella avtal, men även självständiga sekretessavtal är mycket vanligt förekommande. Sekretessklausulerna/-avtalen är antingen ömsesidigt eller ensidigt förpliktande. I sekretessavtal som föregår en kommande avtalsförhandling är de vanligen ömsesidiga för att parterna fritt ska kunna dela med sig av information från respektive bolag. Strandar förhandlingarna ska sekretessen fortsätta att gälla, men om de istället leder till ett avtal ersätter det senare avtalets sekretessklausuler vanligen sekretessavtalet.

Ensidigt förpliktande sekretessförbindelser är vanligt förekommande i anställnings- och konsultförhållanden, men förekommer även inför avtalsförhandlingar och då främst i samband med licenseringer av know-how eller andra företagshemligheter.

.