Offert

Offert

Advokatfirman Florenius & Co. lämnar gärna offert avseende den tjänst du behöver. Offerter avseende avtal lämnas oftast i form av en kombination av fast pris (för upprättande av avtalsutkast eller genomgång av annans avtalsutkast) och löpande räkning (för förhandling av avtalet och justeringar av det).

Fast pris kan dels lämnas för upprättande av enklare avtal, dels för större projekt såsom en genomgång ett bolags juridiska dokument inför en försäljning av bolaget eller dess verksamhet.

Vid löpande arvode lämnas alltid en specifikation över utfört arbete där varje åtgärd framgår, liksom tidsåtgången för den.

Biträde vid tvister offereras endast på löpande arvode.

I de flesta fall kan offert lämnas kostnadsfritt.

Är du intresserad av en offert, kontakta Max!