Aktieöverlåtelseavtal

Aktieöverlåtelseavtal

Att genomföra en trygg försäljning eller köp av ett bolag kräver flera olika kompetenser, varav juridik är en sådan kompetens. Oavsett om en företagsöverlåtelse ska genomföras genom en aktie- eller inkråmsöverlåtelse, bör bolaget och dess verksamhet granskas noga innan värdet fastställs och överlåtelsen genomförs. En sådan ingående granskning kan även vara värdefull att genomföra för säljaren om det blir nödvändigt att lämna garantier i samband med försäljningen.

Genom riktig rådgivning kan man förebygga många av de fel och brister som förekommer i samband med en företagsöverlåtelse och därigenom undvika senare tvister.