Kompanjonavtal

Kompanjonavtal

Termen kompanjonavtal kan användas för att beteckna avtal som rör delägandet i ett bolag. Det förekommer att kompanjonavtal används som en synonym till aktieägaravtal, men med kompanjonavtal avses framförallt de avtal som rör delägandet i handelsbolag och kommanditbolag.

Liksom vid delägande av aktiebolag vill man avtala om t.ex. hur beslut ska fattas, hur vinst ska disponeras och hur bolagets verksamhet ska finansieras. En annan mycket viktig fråga som vanligen regleras i kompanjonavtal, är hur bolaget ska värderas då någon av de befintliga aktieägarna säljer sina andelar i bolaget.