Försvarsindustri

Försvarsindustrin är en teknikintensiv industri där de olika aktörerna aktivt söker samarbeten med varandra för att på så sätt maximera sina chanser till avsättning för sina produkter. Dessa samarbeten är komplexa och måste dokumenteras mycket noggrant för att undvika missförstånd, rättighetsintrång och i värsta fall onödiga tvister.