Notarius publicus

Är latin och betyder offentlig sekreterare. Länsstyrelsen i Örebro län har år 2015 förordnat Max Florenius som Notarius publicus i Karlskoga kommun. Läs mer om våra tjänster som Notarius publicus här.