Sackarias Hävrén

Sackarias Hävrén

Biträdande jurist

Sackarias arbetar som biträdande jurist vilket innebär att han bistår vid alla ärenden som kommer in. Framför allt innebär det att författa rättsutredningar, sköta kontakter med klienter och motparter, upprätta utkast till avtal, föra protokoll med mera.

Sackarias har tidigare erfarenhet av offentlig upphandling där han arbetade på en digital lösning för upphandling som användes över hela Europa. Arbetet bestod huvudsakligen i anbudsförfattande och kunduppföljning. Sackarias tidigare erfarenhet i kombination med senare juridikstudier resulterar i goda insikter vad gäller kommersiella överväganden, både i offentlig upphandling och affärsjuridik i övrigt.

Telefon: 0106015989

E-post: sackarias.havren@floco.se

Erfarenhet

  • Advokatfirman Florenius & Co., biträdande jurist, 2024-nuvarande
  • Advokatfirman Florenius & Co., sommarnotarie och uppsatspraktikant, 2023-2024
  • Mercell Holding AB (tidigare EU-Supply holding AB), 2019 – 2023, deltidsarbete
  • EU-Supply Holding AB, 2015 – 2019, Key Account manager
  • EU-Supply Holding AB, 2013 – 2019, Bid manager
  • EU-Supply Holding AB, 2011 – 2013, kundtjänst

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Norska

Utbildning

  • Örebro universitet, juristexamen, 2024