Välkommen till
Florenius & Co.

Välkommen till
Florenius & Co.

Vi tillhandahåller affärsjuridisk rådgivning och rättslig expertis inom säkerhets- och försvarsindustri relaterade frågor.

Vi har 20 års erfarenhet av svensk och internationell försvarsindustri.

Vi tillhandahåller affärsjuridisk rådgivning och rättslig expertis inom säkerhets- och försvarsindustri relaterade frågor.

Vi har 20 års erfarenhet av svensk och internationell försvarsindustri.

Välkommen till
Florenius & Co.

Vi tillhandahåller affärsjuridisk rådgivning och rättslig expertis inom säkerhets- och försvarsindustri relaterade frågor.

Vi har 20 års erfarenhet av svensk och internationell försvarsindustri.

Advokatfirman Florenius & Co. arbetar uteslutande med svensk och internationell affärsjuridik.

Vi är en nischbyrå med specialistkunskaper inom säkerhets- och försvarsrelaterad juridik. Vi har över 20 års erfarenhet att stötta svensk försvarsindustri.

Vår specialisering och erfarenhet gör att vi kan kombinera ett personligt engagemang och flexibilitet som kännetecknar en mindre advokatbyrå med erfarenheten och bredden hos en större advokatbyrå.

Vi kan därför anpassa våra tjänster i linje med klientens individuella behov och därmed erbjuda högklassig och professionell rådgivning i komplexa ärenden.

Tjänster

Kontakt

Vårt advokatkontor är strategiskt placerat på Gammelbackavägen 8 vid Boforsområdet och E18.

Parkering finns i direkt anslutning till vårt advokatkontor.